top of page

o nama 

Naše folklorno društvo:
Folkor okuplja decu, omladinu i odrasle koji imaju interese za amaterski umetnički rad.
Folklorno društvo svojim članovima obezbeđuje uslove za stvaralački umetnički rad.
Folklor upoznaje naše članove sa kulturnim vrednostima naših i drugih naroda.
Folklor doprinosi na uzdizanju lične kulture svakog člana.
Upravni Odbor Folklora
Bojan Regeljac
Predsednik
Boban Popovic
Blagajnik
Milan Lisica
Ekonom
Victor Covrig
potpredsednik
Jasmina Regeljac
Nadzorni Odbor
Ivana marcius
Marketing & Media
Alen Opric
Sekretar
Rada Cvetkovic
nadzorni odbor
Milos Regeljac
trener
Aleksandar Bozinovic
Web-Developer &
Savez omladine
Janko markovic
Web-Developer &
Savez omladine
Nasi
prijatelji
SD "DUNav" 
hochheim
Srpsko Društvo „Dunav“ iz Hochheim-a je društvo sa dugogodišnjom tradicijom.
Svoj početak započeli su davne 1977. godine u Rüsselsheim-u pod imenom „Jugoradnik“, a od 2013. godine nalaze se u Hochheim-u.
Nasi
Sponzori
Nasi
drugovi &partneri
bottom of page